1%
قیمت اصلی تومان 4,060,000 بود.قیمت فعلی تومان 4,010,000 است.