+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
تومان 560,000
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
تومان 370,000
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
تومان 480,000
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

جوراب مردانه

جوراب ها وظیفه اصلی محافظت از پاها را دارند. با این حال ، آنها همچنین پاهای شما را راحت ، خشک و حتی به سبک پوشیدن شما کمک می کنند.

آنها یکی از قدیمی ترین انواع لباس هستند که امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه آنها متناسب با نیازهای فعلی انسان تکامل یافته اند ، عملکرد اصلی همچنان باقی مانده است.

اولین جوراب ها را در عصر حجر می پوشیدند. آنها اکنون به شکلی که جوراب ها به نظر می رسند نبودند. در عوض ، آنها پوست حیواناتی بودند که برای گرما و راحتی دور مچ پا پیچیده شده بودند.

در یونان باستان ، هسیود ، شاعر مشهور ، در مورد اهمیت گرم نگه داشتن پاها با استفاده از جوراب نوشت. وی در روایت کتبی خود آنها را piloi نامید که از موی حیوانات ساخته شده بودند.

سالها بعد ، رومیان پاهای خود را با چرم یا پارچه بافته شده پیچیدند. آنها شروع به دوخت پارچه با هم شبیه جوراب های نصب شده ای که امروز می پوشید ، که آنها را udones می نامیدند .

در آن زمان ، جوراب در مصر باستان نیز ساخته می شد. قدیمی ترین جفت جوراب بافتنی در Oxyrhynchus در رود نیل در مصر پیدا شد. انگشتانشان شکاف داشت و با صندل پوشیده بودند

در قرون وسطی ، جوراب های مردانه به پارچه ای تنگ و روشن تبدیل می شدند که نیمه پایینی پای شما را می پوشاند. نوعی تجمل گرایی و نشانه اشرافیت به حساب می آمد.

اختراع دستگاه های بافندگی جوراب در قرن هجدهم ، قیمت جوراب ها را کاهش داد و در دسترس عموم قرار گرفت.

اکنون ، جوراب ها از مواد مختلف ساخته شده اند ، دارای طول های مختلف هستند و اهداف مختلفی را دنبال می کنند.

برخی از آنها برای پوشیدن با شلوار لباس ساخته شده اند ، در حالی که برخی دیگر برای محافظت از پاهای شما در برابر آب و هوای سخت ساخته شده اند