درباره ما

شرکت فیزا در مھر ماه سال 1393 تحت نام آلفا مزون در اینستاگرام شروع به کار کرد. طی 1 سال با این نام به فعالیت خود ادامه داد و سپس در شھریور 1394 برند خود را با نام فیزا تغییر داد و اقدام به راه اندازی وبسایت خود با آدرس fiza.store نمود. ھدف این شرکت ساخت یک فروشگاه اینترنتی بزرگ در ایران است.

فروشگاه پوشاک فیزا، تنھا استارتاپ ایرانی است که در خارج از ایران شکل گرفت و تمرکز خدمات خود را بر روی داخل کشور گذاشته است.

افتخارات فیزا

1. انتخاب فیزا به عنوان استارت آپ برتر از طرف شتاب دھنده ی Etohum در ترکیه در سال 2016

2. انتخاب فیزا به عنوان استارت آپ برتر از طرف جوجه کشی استارت آپی ITU CEKIRDEK در ترکیه در سال 2016

3. دعوت از فیزا در کنفرانس International Global Entrepreneurship Summit در آمریکا در سال 2016

4. دعوت از فیزا در کنفرانس ھای Startup Istanbul در ترکیه در سال 2016

5. دعوت از فیزا در کنفرانس Startup Turkey در ترکیه در سال 2016

6. دعوت از فیزا در کنفرانس Etohum Sanfrancisco در آمریکا در سال 2016

بنیانگذار و مدیر عامل فروشگاه اینترنتی مد فیزا

پویا غفاری،بنیانگذار و مدیر عامل فروشگاه اینترنتی مد فیزا متولد 26 ام شھریور ما ِه 1366 ھجری شمسی، ارومیه فارغ التحصیل کارشناسی مھندسی عمران از دانشگاه آزاد خوی. کارشناسی ارشد مھندسی سازه از دانشگاه استانبول تکنیک  و دکتری مھندسی عمران از دانشگاه استانبول تکنیک. جدا از تجربه ھای کاری در حیطه ی تحصیلاتم که در پایین آورده می شود، من کارآفرین و پایه گذار استارتاپ فروشگاه اینترنتی پوشاک فیزا ھستم که در حوزه ی مد سریع  فعالیت خودش رو از اواخر سال 2014 شروع کرد.

ارزش فیزا

این شرکت در حال حاضر با بیش از 10 نفر نیرو به صورت مستقیم و بیش از 25 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار میباشد. افرادی با سابقه ی کار طولانی که الان به درجه ی مدیریت رسیده اند یعنی در فیزا اجازه ی رشد به افراد داده می شود. ارزش سازمان ما به ارزش نیروھای باتجربه خود بوده و پیشرفت این سازمان به پیشرفت نیروھای خود وابسته است. شرکت ما تکنولوژیک میباشد و ھمه روزه با تحقیقات در مورد مشکلات و یافتن به روزترین راه حلھای موجود در دنیا از میان متون مقالات و کتابھای حتی به زبانھای انگلیسی، ترکی و فارسی ھستیم. ارزش دوم آن به قدرت نرم افزاری و توانایی ھای لجستیکی و عملیاتی ما و ھمچنین انعطاف پذیری و استراتژیک بودن ما در شرایط مختلف میباشد.